Kielse(reddings)vest

De Kielsevest is, of beter gezegd was, een kleine driehoek resterend groen tussen de Singel en de Brederodewijk. Voor de buurtbewoners een klein stukje ruigte dat een buffer vormde tussen hun wijk en de Singel en de Ring. De voorbije jaren vonden er kunstprojecten plaats, was er een zomerbar en vonden de buurtbewoners er een gemeenschappelijke tuin om elkaar te ontmoeten. Een plek, kortom die voor ademruimte en sociale samenhang zorgde, en niet te vergeten, voor afwatering en rust in een wijk waar per inwoner slechts 0,9 m2 groen is.Het is voor de bewoners zoals Haroun El Addouli dan ook een zware klap dat ondanks hun protesten in december 2021 toch begonnen werd met het weghalen van de bomen en struiken en dat in de loop van 2022 ook de oude officierswoningen (cultureel erfgoed) zullen worden gesloopt om plaats te maken voor een brandweerkazerne met daarbovenop 8 verdiepingen kantoren.Deze plek zorgde niet alleen voor ontmoeting en vergroening. Zelfs voor wie zich niet tussen de bomen begaf was deze plek een oase voor de buurt. Zoals een buurtbewoner zei: “Je moet niet met je voeten in de zee staan om ervan te genieten.” Alleen al de nabijheid van zo’n plek geeft rust. 

Johanna Pas


Hier was een plek

Hier was een plek waar onze voeten kwamen
een zweem van bosgrond ons verkoeling gaf
en waar een soort van stilte heerste waarin we  
– tussen al het stadsgedruis – de kinderstemmen
en de vogels hoorden

Hier was een plek waar dieren woonden
gefilterd zonlicht op de straten viel
het struikgewas vol leven zat, de hoge bomen
naar ons toe bewogen – ons adem gaven

Hier was een plek  waar kunst ontstond
een ruige tuin waar mensen elkaar vonden

Hier
was
een plek

Geef ons de taxus die hier stond terug
de notenboom de lommerte de merels
geef ons een plek

om te ontharden


Hier kan je meer lezen over de actie van het buurtcomité.

Johanna Pas
Stadsdichter
Johanna Pas
Locatie
Kielsevest
2018 Antwerpen
Delen

Jouw verhaal

Jouw verhaal is jouw bestaansrecht
Wat moet er gezegd worden en hoe zeg je het?

Wij willen helpen.